می خواهم تمدید کنم

پس ازاتمام دوره سه ماهه ، اگر اضافه وزن یا کمبود وزن بالا داشتید و نتوانستید به وزن ایده آل خود برسید ، میتوانید جهت دریافت ادامه برنامه خود چه جهت چاق شدن و یا چه جهت لاغری اقدام به تمدید دوره نمایید.
ما اطمینان داریم که شما به این باور رسیده اید که می توانید ، پس به مسیر ساختن رؤیای خود ادامه دهید.