بانک جامع کالری غذاها


"جامع ترين بانك كالري كشور"
اينجا شما مي توانيد بخشي از نام غذاي مصرفي خود را بنويسيد و جدول ارزش غذايي و معادل حبه قند آن را دريافت نماييد.
بطور مثال:
كرفس
خورشت كرفس
خورشت كرفس با سويا
خورشت كرفس با مرغ
*** دنبال املاي درست كلمات نباشيد، ما به خوبي منظور شما را مي فهميم.
مثال:
خرشت قرمه سبزی
خورش قرمه سبزی
خرش قرمه سبزی
خورشت غرمه سبزی
خورشت غورمه سبزی

میخوای بدونی به ازای هرچیزی که میخوری چقدر باید ورزش کنی ؟ جهت مشاهده غذاهای پر مصرف اینجا را کلیک کنید
جست و جو در مواد غذایی
ماده غذایی
واحد
حبه قند
کالری
پروتئین
کربوهیدرات
فیبر
کل چربی
عبارت جست و جو را وارد نمایید.