روش کار گروه تک اندام

ما از رویا تا واقعیت با شما هستیم.
شما هم با ما همراه باشید.

ماهی دادن یعنی فقط لیست غذایی دادن! اگر انجامش بدهید وزنتون میاد پایین و وقتی کنارش می گذارید دوباره همون آش و همون کاسه.
اما ماهیگیری یاد دادن ، یعنی دانش صحیح تغذیه. این که بدانید در هر زمان و مکان چه چیزی میل کنید تا سلامت و متناسب باشید.
به شما سینه مرغ آبپز و هویج پخته نمی دهیم ، زیرا بر این باوریم که انسان های خوش اندام هیچ کدام این چنین سخت غذا نمی خورند بلکه آنها فقط می دانند چی بخورند ، چه وقت بخورند و چی را با چی بخورند که وزنشان پایین بیاید و از اون مهمتر ثابت بمانند.

ثبت نام دریافت رژیم

Banner

مکلف به نتیجه هستیم،نه وظیفه!

وظیفه یعنی صرفا یک برنامه رژیم دادن و رها کردن،اما نتیجه یعنی رؤیایی که امروز شما باهاش اومدید توی وبسایت تک اندام تا واقعیتی که بتوانید لمسش نمایید ما با شما هستیم.

پشتیبانی شانه به شانه

پشتیبانی شانه به شانه

با پشتیبانی شانه به شانه ، ونه سایه به سایه در طول مسیر با شما همراه هستیم و تا رسیدن به وزن ایده آل تنهایتان نمی گذاریم.

مطابق با فرهنگ و سفره خانواده

مطابق با فرهنگ و سفره خانواده

هرکس با فرهنگ غذایی خودش،شمالی ها با غذای شمالی،جنوبی ها با غذای جنوبی،آذری ها با غذای آذری و هر قومیتی با فرهنگ غذایی خودش.

تماس تلفنی در طی دوره

تماس تلفنی در طی دوره

در طی این 12 جلسه ما حداقل دوازده مرتبه با شما تماس خواهیم گرفت.

دوره های 12 جلسه ای

دوره های 12 جلسه ای

دوره های ما دوازده جلسه غیر حضوری است.