بانک جامع کالری غذاها


"جامع ترين بانك كالري كشور"
اينجا شما مي توانيد بخشي از نام غذاي مصرفي خود را بنويسيد و جدول ارزش غذايي و معادل حبه قند آن را دريافت نماييد.
بطور مثال:
كرفس
خورشت كرفس
خورشت كرفس با سويا
خورشت كرفس با مرغ
*** دنبال املاي درست كلمات نباشيد، ما به خوبي منظور شما را مي فهميم.
مثال:
خرشت قرمه سبزی
خورش قرمه سبزی
خرش قرمه سبزی
خورشت غرمه سبزی
خورشت غورمه سبزی
(جهت مشاهده معادل حبه قند غذاهاي پرمصرف كليك نماييد)

جهت مشاهده غذاهای پر مصرف اینجا را کلیک کنید
جست و جو در مواد غذایی
ماده غذایی
واحد
حبه قند
کالری
پروتئین
کربوهیدرات
فیبر
کل چربی
عبارت جست و جو را وارد نمایید.