در مسیر دریافت رژیم غذایی و مشاوره های رایگان اگر کم و کاستی از جانب هر کدام از پرسنل گروه سلامت و تغذیه تک اندام انجام گردید و یا به لطف خود ما را شایسته ی انتقادات و پیشنهادات می دانید، می توانید با مدیریت در ارتباط بوده و با ارسال پیام،به ما در جهت بهبود هر چه بیشتر و اصلاح امور یاری برسانید